Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 

Vyhlásenie

Potvrdenie
Pokyny
Prezentácia
 
 
 
 
 

Ďatelinka

 

Neinvestičný fond pri ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce
sídlo: ZŠ Tvrdošovce, Nová cesta č. 9, 941 10 Tvrdošovce

Vážení rodičia, sponzori!
     Aj v tomto školskom roku sa opierame o Vašu pomoc v prospech našich žiakov, Vašich detí. Znovu môžete rozhodnúť  o 2% z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech nášho neinvestičného fondu:
Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov ĎATELINKA. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie športového a kultúrneho života žiakov našej školy. 

Číslo účtu VÚB: SK20 0200 0000 0016 0994 8357

IČO fondu: 36096482

    Tlačivá na vyplnenie si môžete prevziať u správcu neinvestičného fondu na riaditeľstve základnej školy, alebo prostredníctvom žiakov ZŠ. Potrebné je vyplniť obidve tlačivá, potvrdiť zamestnávateľom a odovzdať buď správcovi n.f. PaedDr. Ivete Mészárosovej v ZŠ, alebo priamo na príslušný daňový úrad.

 

Na stiahnutie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % (3 %) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO

pokyny k odvádzaniu 2% z daní nájdete na www.rozhodni.sk.

 

Za pomoc a podporu v mene žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského Tvrdošovce ďakujeme.

     Do ďalšej práce Vám prajeme veľa úspechov.
 

                        predseda fondu a správna rada: 

Mgr. Zlatko Kvasňovský
                                                        Mgr. Zuzana Bujáková
PaedDr. Henrieta Csandová
Mgr. Beáta Miklášová
 

správca fondu n.f. Ďatelinka  PaedDr. Iveta Mészárosová

         

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová