zalozka

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

šk. r. 2017/2018
šk. r. 2016/2017
šk. r. 2015/2016
šk. r. 2014/2015
šk. r. 2013/2014
šk. r. 2012/2013
šk. r. 2011/2012
šk. r. 2010/2011 
šk. r. 2009/2010
šk. r. 2008/2009
šk. r. 2007/2008
šk. r. 2006/2007
šk. r. 2005/2006
šk. r. 2004/2005
šk. r. 2003/2004
Úspechy našich žiakov v šk. r. 2020/2021
   

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2019/2020

Chemická olympiáda úšpešní riešitelia okresného kola: D. Cingel, B. Baloghová (IX. B),
B. Truchlá (IX.A)
 
Geografická olympiáda

2. miesto v okresnom kole - P. Csikós (VI.A)

3. miesto v okresnom kole - D. Cingel (IX. B)

úspešný riešiteľ okresného kola - E. Viet Anh Pham (VII. A)

 
Mladý remeselník

1. miesto - P. Sulík (VIII. A)

2. miesto - E. Belovič (VIII. A)

 
Vianočná pohľadnica uznanie starostu obce - S. Šípošová (I. A)
 
Biologická olympiáda

3. miesto v okresnom kol, kat. C - D. Cingel (IX. B)

úspešný riešiteľ kategórie C -  B. Baloghová (IX. B)

úspešní riešitelia kategórie D -

 
Náboj Junior

6. miesto v okresnom kole - D. Cingel, B. Baloghová (IX. B), Sz. Vanya, P. Majer (VIII. B)

 
Šaliansky Maťko

2. miesto v krajskom kole - M. I. Mazan ((V.B)

1. miesto v okresnom kole - M. I. Mazan ((V.B)

2. miesto v okresnom kole - P. Mészáros (III.B)

 
Hviezdoslavovo Kubín

1. miesto v okresnom kole (próza) - M. I. Mazan ((V.B)

2. miesto v okresnom kole (poézia) - M. I. Mazan ((V.B)

2. miesto v okresnom kole - V. Ujhelyiová ((VII.B)

čestné uznanie poroty - P. Mészáros (III.B)

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2018/2019

Súťaž mladých záchranárov CO 1. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (IX.B), P. Záhorák (IX.A)

2. miesto v krajskom kole -

 
Majstrovstiev okresu  v orientačnom behu 4. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková (IX. B)
 
Mladý remeselník 1. miesto - E. V. A. Pham, E. Fugli (IX.B), P. Záhorák, F. Feranecová (IX.A)
 
Biblická olympiáda 3. miesto v okresnom kole - B. Baloghová (VIII. B), B. Truchlá (VIII. A), E. Mészárosová (VI.B)
 
Biologická olympiáda

úspešní riešitelia kategórie C - D. Cingel, B. Baloghová (VIII. B)

úspešní riešitelia kategórie D - L. Vanya (VII.A), A. Groszmannová (VI.A)

 
Hviezdoslavovo Kubín

1. miesto v okresnom kole - M. I. Mazan ((IV.B)

3. miesto v okresnom kole - R. Budová (VI.B)

1. miesto v obvodnom kole - M. I. Mazan ((IV.B), R. Budová (VI.B),

3. miesto v obvodnom kole - J. Héderváriová (IX.B)

 
Šaliansky Maťko 3. miesto v obvodnom kole - M. I. Mazan ((IV.B)
 
Dejepisná olympiáda 3. miesto v krajskom kole - J. Kubášek (VIII. B)
 
Geografická olympiáda úspešní riešitelia - Dominik Cingel (VIII.B), Paulína Harendarčíková (IX.B) a Peter Csikós (V.A)
 
Pytagoriáda úpešný riešiteľ okresného kola - M. Lazebník (V. A)

 

Aktualizácia:
© Monika Vanyová

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2017/2018

Majstrovstvá okresu            v atletike 3. miesto v kategórii hod loptičkou - N. Balogh

 

Komenský a  my

1. miesto vovýtvarnej súťaži - E. Fugli

2. miesto vo výtvarnej súťaži - V. Szabová

 

Regionálna amatérska súťaž výtvarných prác a fotografií 1. miesto - L. Obertášová

 

Biblia očami detí

výtvarná časť

2. miesto v celoštátnom kole - B. Truchlá

1. miesto v krajskom kole - V. Szabová

2. miesto v krajskom kole - B. Truchlá

 

Na bicykli bezpečne

1. miesto v okresnom kole - E. Siposová, V. Baloghová (VI.A),

I. Moravčík, M. Révay (V.B)

 

Súťaž mladých záchranárov CO

13. miesto v celoslovenskom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (VIII.B), I. Hegyi (VII.B)

1. miesto v krajskom kole

3. miesto v okresnom kole - P. Harendarčíková, K. Kuruczová, N. Balogh (VIII.B), P. Záhorák (VIII.A)

             

Chemická olympiáda úspešný riešiteľ okresného kola - K. Bédiová (IX.A)
   

Tanečný kolotoč 2018

2. miesto v krajskom kole, kategória Junior - Gold stars

3. miesto v krajskom kole , kategória Deti - Barby girls

           

Biologická olympiáda

4. miesto v okresnom kole - D. Cingel (VII.B),

6. miesto v okresnom kole - B. Truchlá (VII.A)

   
Biblická olympiáda 3. miesto v dekanátnom kole - V. Szabová (IX.A), B. Baloghová (VII.B),    B. Truchlá (VII.A)

 

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto v obvodnom kole - próza E. Mészárosová (V. B),

1. miesto v obvodnom kole - poézia R. Budová (V. B)

   
Dejepisná olympiáda úpešní riešitelia okresného kola B. Trúchla (VII. A), J. Kubášek (VII.B), Evelyn Fugli (VIII.B), E. Viet Anh Pham (VIII.B)
   
Pytagoriáda úspešní riešitelia okresného kola, kategória P5 E. Viet Anh Pham, Jozef Piroška (V. A)
   
Geografická olympiáda úspešný riešiteľ okresného kola  P. Harendarčíková (VIII. B)
   
Biologická olympiáda

4. miesto na krajskom kole, kategória C  K. Bédiová (IX. A)

1. miesto v okresnom kole, kategória C  K. Bédiová (IX. A)

úspešný riešiteľ okresného kola, kategória C P. Harendarčíková (VIII. B)

 

Matematická olympiáda úspešný riešiteľ okresného kola, kategória Z5 E. Viet Anh Pham (V. A)
   
Olympiáda zo slovenského jazyka úspešný riešiteľ okresného kola K. Bédiová (IX. A)
   
Pro Slavis 2017 2. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov

 

Aktualizácia:
© Monika Vanyová

 
 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2016/2017

Na bicykli bezpečne

1. miesto v okresnom kole: Majer P., Major A. (V.B), Némethová V., Bédiová B. (VI.B)

1. miesto v krajskom kole - výtvarná časť: Evelyn Fugli

   
Súťaž mladých záchranárov 7. miesto v okresnom kole: Héderváriová J., Harendarčíková P., Balogh N., Tkáč S. (VII.B)
   
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko čestné uznanie - Pintér D. (IX.A)
   
Budimírske studničky 1. miesto v IV. kategórii literárnej oblasti - Cingel D. (VI.B)
   
Urobme si rozprávkové farbičkovo  
   
Regionálna a amatérska medzinárodná súťaž výtvarných prác

1. miesto - Klenová V. (II.A)

2. miesto - Dömeová L.(II.A)

3. miesto - Ivanicsová N. (IX.A)

najlepšie dielo - Markuseková S. (III.A)

   

Biblia očami detí

2. miesto v diecéznom (krajskom) kole - Evelyn Fugli (VII.B)
   
Biblická olympiáda 1. miesto v dekanátnom kole - Trúchla B. (VI.A), Baloghová B. (VI.B), Szabová V. (VIII.A)
   
Chemická olympiáda úspešný riešiteľ okresného kola - Kóňová V. (IX. A)
   
Fyzikálna olympiáda

úspešní riešitelia krajského kola - Marek L., Fazekas T. (IX. A)

úspešní riešitelia okresného kola - Marek L., Fazekas T. (IX. A)

 
   
Detský čin roka ocenenie za nomináciu - Harendarčíková P., Fucsíková N., Buják M., Javorčíková L., Héderváriová J., Kuruczová K. (VII.B)

      

GQIQ2016 úspešní riešitelia - Harendarčíková P. (VII.B), Raschman V. (VI. B)
   

Hviezdoslavovo Kubín

2. miesto v obvodonom kole - Mészárosová E. (IV.B),

2. miesto v obvodonom kole - Kóňová V. (IX.A),

3. miesto v obvodnom kole - Bédiová K. (VI. B),

3. miesto v obvodnom kole - Liptáková K. (VIII. B)

 

 

Biologická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola - Bédiová K. (VIII.A), Mészáros T. (IX.A)

úspešní riešitelia okresného kola - Trúchla B. (VI.A), Cingel D. (VI.B)

 

 

Olympiáda z    Anglického jazyka

úspešný riešiteľ okresného kola - Marek L. (IX. A)

 

 

Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

3. miesto na okresnom kole - Kóňová V. (IX. A)

 

 

Technická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola - Harendarčik T., Mészáros T. (IX.A)

 

 

Matematická olympiáda

úspešný riešiteľ okresného kola - Gál S. (V. B)

 

 

Dejepisná olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola - Fazekas T. (IX.A), Fugli E. (VII.B), Trúchla B. (VI. A), Cingel D. (VI. B)

   
Škola tancom  
   
Rómske farbičky mimoriadna cena riaditeľky Regionálneho osvetového centra v I. kategórii (6 - 9 rokov) - Jenifer Lakatosová (I. A)
   
Hovorme o jedle hlavná cena za aktivity k téme "Prečo kupovať slovenské potraviny"

 

 

Aktualizácia:
© Monika Vanyová

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2015/2016

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov 4. miesto v okresnom kole (mladší žiaci)
   
Environmentálne aktivity čestné uznanie
   
Komenský a my

3. miesto vo výtvarnej súťaži - A. Szpevák, III. B

čestné uznanie - E. Fugli, VII. B

   
Dopravná súťaž 2. miesto v okresnom kole (S. Buják, V.B, Divéky M., VI.A,  
K. Kuruczová, P. Harendarčiková, VI.B)
   
Súťaž mladých záchranárov 4. miesto v okresnom kole (K. Kuruczová, P. Harendarčíková, 
J. Héderváriová, N. Balogh, S. Tkáč - VI. B)
   
Fyzikálna olympiáda úspešná riešiteľka okresného kola - Lucia Mikulcová (IX. A)
   
Biblická olympiáda 2. miesto v dekanátnom kole (Barbora Trúchla, V. A, Bernadett Baloghová, V.B, Kristína Bédiová, VII. A)
   
Majstrovstvá okresu     
 vo vybíjanej žiačok
3. miesto
   
Geografická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola - Dominik Cingel (4. miesto), V. B, Vincent Raschman, V.B

   
Biologická olympiáda

úspešní riešitelia okresného kola kategória C - Lucia Mikulcová, IX.A, Pavol Belovič, IX. A

úspešní riešitelia okresného kola kategória D - Kristína Bédiová (4. miesto), VII.A, Kristína Liptáková, VII. B

   

Matematická olympiáda

úspešný riešiteľ okresného kola - Katarína Papová, IX. A

  úspešný riešiteľ okresného kola - Tomáš Fazekas, VIII. A

 

 

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto v obvodnom kole - Peter Csikós, II. A
   
   
Vianočná pohľadnica

Uznanie - Barbora Švecová, IV.A, Tereza Justína Vaneková, V.A,

               Soňa Petríková, V.B, Lucia Mikulcová, IX.A

 
   
Technická olympiáda

Peter Rybár, IX.A, Tomáš Mézáros, VIII.A - 2. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov

   
OXDOG Floorbal ZŠ CUP 2015

3. miesto v krajskej súťaži (IX. A)

1. miesto v okresnej súťaži (IX.A)

      

 

Aktualizácia:
© Monika Vanyová

 
 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2014/2015

Komenský a my

čestné uznanie vo výtvarnej súťaži - Natália Kostolanská (II. A)

 

Dejepisná olympiáda

2. miesto v okresnom kole - Fazekas Tomáš (VII.A)

   
Majstrovstvá okresu NZ   v atletike 3. miesto - Beatrix Bugyíková, IX. A (hod krikrtovou loptičkou)

 

Zdravotnícka súťaž 4. miesto v okresnom kole (D. Pintér, L. Marek, V. Kóňová, N. Vidovičová, T. Smolárik, K. Šimurdová - VII. A)

 

Matematická olympiáda Kristína Bédiová, VI. A - úspešný riešiteľ okresného kola

 

Biblická olympiáda

1. miesto v dekanátnom kole (Lucia Mikulcová, Krištof Mojzes,    VIII. A, Kristína Bédiová, VI. A)

 

For You Acapella

čestné uznanie

 

Hviedoslavov Kubín

Lea Vidová, VI. B - 3. miesto v obvodnom kole

Krištof Mojzes, VIII. A - 3. miesto v obvodnom kole

       

   
Technická olympiáda

Thien Dang, IX.A, Peter Rybár, VIII.A -  2. miesto v krajskom kole v kategórii starších žiakov

 

Vianočná pohľadnica

Ďakovný list - Viktória Budová, VI.A, Alexej Szpevák, II.B

Uznanie - Sofia Ludasová, VI.A, Justína Vaneková, IV.A,

               Barbora Trúchla, IV.A, Veronika SzabováVIII.A

   
Technická olympiáda

Thien Dang, IX.A, Peter Rybár, VIII.A - 1. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov,

Tomáš Harendarčík, VII.A - 4. miesto v okresnom kole v kategórii mladších žiakov

      

Streľba zo vzduchovky

Richard Mojzes, VI.B - 1. miesto, kategória mladší žiaci,

Lucia Mikulcová, VIII.A - 6. miesto, kategória starší žiaci,

Pavol Belovič, VIII. A - 18. miesto, kategória starší žiaci,

umiestnenie družstva - 8. miesto

   
Floorbal

2. miesto v okresnom kole

   

Školské majstrovstvá SR v šachu jednotlivcov

Tomáš Mészáros, VII.A - 10. miesto,

Marek Trúchly, VIII. A, Emil Tuan Anh Pham Dac, V.B,

Patrik Trúchly, V.A

   
Hovorme o jedle Zlatý diplom za aktívnu účasť v súťaži

 

Hovorme o jedle hlavná cena v súťaži k téme "Zelenina a ovocie"

 

Rómske farbičky Leo Lakatoš, II.B - II. miesto

 

Aktualizácia:
© Monika Vanyová

 
 
 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2013/2014

Matematická olympiáda

Martin Pap, VIII.A – úspešný riešiteľ okresného kola, 4. miesto

   
Pytagoriáda

Úspešní riešitelia okresného kola:
Dominik Cingel, III.A
Tomáš Fazekaš, VI. A trieda – 3. miesto

   
Geografická olympiáda

Tomáš Harendarčík, VI.A  – úspešný riešiteľ okresného kola, 9. miesto

   
Knihožrút Viktória Kóňová, VI. A - v obecnej súťaži získala titul Knihožrút
   
Biblická olympiáda Krištof Mojzes, Lucia Mikulcová, Kristína Bédiová - 3. miesto v dekanátnom kole
   
Voda pre život - život pre vodu Viktória Baloghová, Erik Belovič, Ronald Bihari, Natália Borbélyová, Tamara Borbélyová, Daniel Dikasz, Erika Chmúrová, Eliza Siposová, Samuel Szetei, Lukáš Vanya - II.A, ocenení diplomom za dobrý nápad v celoslovenskej súťaži v písaní básničiek na tému Voda pre život - život pre vodu
 
Hovorme o jedle Bronzový diplom žiakom 1. - 4. ročníka za aktívnu účasť v 1. ročníku súťaže
   
Tvorivé dielne 2013 IX.A - 1. miesto, zameranie - maliarske práce
   
Pro Slavis 2013 IX.A - 2. miesto v 2. kategórii 15. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov
   
Školské majstrovstvá
okresu Nové Zámky
Lukáš Szikora, IX.A - 1. miesto v okrese, Cezpoľný beh, kat. žiaci ZŠ,
6. miesto v kraji
   
   
   
   

Aktualizácia: 28. 4. 2014
© Eva Šrámková

 
   
Úspechy našich žiakov v šk. r. 2012/2013
   
Komenský a my,
10. ročník celoslovenskej súťaže
Tereza Justína Vaneková, II.A - 2. miesto vo výtvarnej súťaži "STROM strom ako domov pre rôzne veľké, malé aj fantastické zvieratá"
Lukáš Marek, V.A - čestné uznanie v literárnej súťaži "Keby si bol zvieraťom, chcel by si byť domácim miláčikom alebo tvorom divokým a slobodným (zamyslenie)"
   
Súťaž Družstiev mladých  zdravotníkov Liliana Borbélyová, Alexandra Igaz, Lukáš Marek, Kristína Šimurdová, Nina Vidovičová - V.A, 4. miesto v okresnej súťaži
   
Pytagoriáda Úspešní riešitelia obvodného kola:
Katarína  Papová a Viktor Vrabec, VI.A - kat. P6
Martin Pap, VII.A - kat. P7
   
Knihožrút roka 2013 Viktória Kóňová, V. A - v obecnej súťaži získala titul Knihožrút roka 2013
   
Hviezdoslavov Kubín Denis Peter Csanda, VIII.A - 3. miesto v spádovom kole
Tereza Justína Vaneková, II.A - Čestné uznanie
Viktória Kóňová, V.A - Čestné uznanie
Krištof Mojzes, VI.A - Čestné uznanie
   
Šaliansky Maťko Sofia Rácová, VIII.A - 2. miesto v obvodnom kole, 3.kat.
   
Geografická olympiáda Miron Sipos, IX.A - 2. miesto v obvodnom kole, E - kat.- 9. ročník, postup na krajské kolo
   
Dejepisná olympiáda Úspešní riešitelia obvodného kola:
Michaela Kubašková, VII.B - 14. miesto, Nikolas Tóth, VII.A 15.miesto, kat.E
Peter Mészáros, VIII.A - 9. miesto, kat.D
Miron Sipos, IX.A - 4. miesto, Ronald Markusek, IX.A -11. miesto, kat.C
   
Technická olympiáda Kristián Hegedus, IX.A - úspešný riešiteľ, 5. miesto, kat.B
Christián Fujas
   
iBobor Úspešní riešitelia medzinárodnej informatickej súťaže,
kat. Bobrík: Kristína Bédiová, IV.A
kat. Benjamín: Tomáš Fazekaš V.A, Lucia Mikulcová VI.A, Katarína Papová VI.A, Martin Pap VII.A, Jozef Varga VII.A, Branislav Košťál VII.B
kat. Kadet: Peter Mészáros VIII.A, Richard Borbély IX.A, Attila Vanya IX.B
   
   
   
   
   

Aktualizácia: 23.6. 2013
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2011/2012

Zber papiera 1. miesto - Anna Blažková
2. miesto - Viktória Bédiová
3. miesto - Christián Fujas
4. miesto - Lukáš Marek
5. miesto - Adam Borbély a Filip Major

Sladkú tortu dostali tiedy:
1. miesto - III.A
2. miesto - I.B
3. miesto - I.A
   
Obvodné, krajské, celoslovenské a medzinárodné súťaže:
   
Taktik výzva René Vanya, VIII.B - 46. miesto v celoslovenskom kole, najúspešnejší riešiteľ našej školy
   
Biologická olympiáda Nikolas Varga, IX.A - úspešný v obvodnom kole, projekt Cukrovka - 9. miesto
   
Geografická olympiáda Miron Sipos, VIII.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 6. miesto
   
Dejepisná olympiáda Úspešní riešitelia obvodného kola:
Martin Pap, V.A  - 6. miesto
Peter Mészáros, VII.A  - 15. miesto
   
fyzIQ Richard Császár, IX.A a Denis Vasko, IX.A - úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky, kategória 9
   
Matematický klokan Najúspešnejší riešitelia v medzinárodnej súťaži na našej škole, kategória Klokanko: Adam Borbély a Dávid Tkáčik z III.A
   
Pytagoriáda Dávid Tkáčik, III.A a Martin Pap, V.A - úspešní riešitelia obvodného kola
   
Matematická olympiáda Denis Vasko, IX.A - úspešný riešiteľ obvodného kola - 3. miesto, kategória Z9
Viktor Vrabec, V.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, kategória Z5
   
Komenský a my Réka Bogdányová, VIII.A - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži "Čítame aby sme objavovali človeka a svet"
   
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Noémi Horváthová, VIII.A - čestné uznanie v celoslovenskej súťaži
   
Európa v škole Krištof Mojzes, V.A - ocenená práca v obvodnom kole v II. kategórii písomné práce
   
Hviezdoslavov Kubín  Renáta Vinczeová, IX.B - 2. miesto,
Natália Bujáková, IX.A - 3. miesto,
Denis Csanda, VII.A - 3. miesto  
v spádovom kole 58. ročníka súťaže v prednesoch poézie a prózy
   
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Daniela Hlozáková, IX.A - úspešná riešiteľka obvodného kola,  kategória C
   
Šaliansky Maťko Sofia Ráczová, VII.A - 2. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti
   
Cestujeme rozprávkou Naďa Liptáková, II.A a Lucia Mikulcová, V.A - ich práce ocenené na výtvarnej súťaži v Palárikove
   
Majstrovstvá okresu NZ Nikolas Bogdány, IX.B - 3. miesto v  hode loptičkou, kategória - žiaci ZŠ
   
Orion florbal- cup Mladší žiaci - 2. miesto v celoštátnej súťaži škôl vo florbale, organizátor súťaže ZŠ Nábrežná NZ
   
Detská
univerzita Komenského
Nikolas Varga, IX.A - absolvent
 

Aktualizácia: 15.7. 2012
© Eva Šrámková

 
   

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2010/2011

   
Komenský a my,
celoslovenská súťaž
Tomáš Baranovič, IX.A - 1. miesto v literárnej súťaži "Akého človeka si mám vážiť a prečo?"
Lea Vidová, II.A - 3. miesto vo výtvarnej súťaži "O vode - morský svet, voda a ryby"
   
 
   
fyzIQ úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky, kategória 9:
Dominik Vasko - Adam Mészáros, IX.B
Dávid Igaz - Karin Illésová, IX.B
Nikoleta Grochalová. IX.A
Viktória Tóthová - Brgita Marenčáková. IX.A
Peter Csányi - Kevin Krupánsky, IX.A
   
Majstrovstvá kraja v orientačnom behu Erik Brenkus, IX.A - 5. miesto v okresnom kole, reprezentácia školy v krajskom kole
   
Kreslenie hrou Viktória Szabóová, Veronika Árendásová, VIII.B - 2. miesto v súťaži
   
Slávik Slovenska Alexa Igaz, III.A - 3. miesto v obvodnom kole v interpretácii ľudovej piesne
   
Súťaž Družstiev mladých  zdravotníkov 4. miesto v Okresnej súťaži
   
PIKOMAT Lenka Zsilinszká, V.A - úspešná riešiteľka kategórie 5
28. ročníka celoslovenského korešpondenčného seminára z matematiky
   
Fyzikálna olympiáda Dominik Vasko, IX.B - úspešný riešiteľ obvodného kola - 4. miesto v kategórii E, úspešný riešiteľ krajského kola
Denis Vasko, VIII.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 4. miesto v kategórii F
   
Matematická olympiáda Dominik Vasko, IX.B - úspešný riešiteľ obvodného kola - 7. miesto v kategórii MO Z9, úspešný riešiteľ krajského kola
   
Biologická olympiáda Peter Csányi, IX.A - úspešný riešiteľ obvodného kola, projektová časť - 2. miesto v kategórii - C, úspešný riešiteľ krajského kola - 4. miesto
   
Geografická olympiáda Miron Sipos, VII. A - úspešný riešiteľ obvodného kola, 5. miesto v G - kategórii
   
Olympiáda v anglickom jazyku Vanesa Ludasová, VII.B - úspešná riešiteľka obvodného kola
   
iBobor Denis Vasko, VIII.A - víťaz súťaže Informatický bobor v kategórii KADETI
   
Európa v škole Denis Csanda, VI.A - ocenená práca v obvodnom kole, II. kategória písomné práce
   
Hviezdoslavov Kubín  Natália Bujáková, VIII.A - 1. miesto v spádovom kole, 3. miesto v obvodnom kole
Denis Csanda, VI.A - 2. miesto
Renáta Vinczeová, VIII.B - 3. miesto
Viktor Vrabec - 3. miesto   
v spádovom kole 57. ročníka v prednese poézie a prózy
   
Šaliansky Maťko Sofia Ráczová, VI.A - 3. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti, III Kategória
   
   


Aktualizácia: 29.6. 2011
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2009/2010

Komenský a my Nikolas Varga, VII.A, kategória B, téma: "Čo pre teba znamená svet fantázie?" - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži
  Veronika Szabová, I.A, kategória A1 -  3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži
   
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 
Michaela Benyíková, VI.A, I. kategória - čestné uznanie
Súťaž Hliadok mladých  zdravotníkov 4. miesto v okresnom kole
   
Európa v škole Viktor Kurucz - ocenená práca v okresnej súťaži,  I. kategória písomné práce, 1. miesto
   
Biblická olympiáda Karin Illésová VIII.B, Simona Vidová VIII.B, Renata Vinczeová VII.B - 5. miesto
   
Fyzikálna olympiáda Dominik Vasko, VIII.B - úspešný riešiteľ okresného kola, 7. miesto
   
Geografická olympiáda Miron Sipos, VI.A - 4. miesto
   
Matematická olympiáda Nikoleta Csandová, IX.A - úspešná riešiteľka okresného kola
   
Olympiáda slovenského jazyka Nikoletta Czapáriková, IX.A - úspešná riešiteľka okresného kola
   
Hviezdoslavov Kubín Renata Vinczeová, VII.B - čestné uznanie  v obvodnom kole
   
Kreslenie hrou Lívia Mojzesová IX.A, Silvia Sztiszkalová IX.A
  - ocenené diplomom Bronzové pásmo - 3. miesto  vo výtvarnej súťaži na SOŠ v Nových Zámkoch
   


Aktualizácia: 4.6. 2010
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2008/2009

Olympiáda v anglickom jazyku
OAj  1.B Linda Mészárosová, VIII.A - úspešná riešiteľka, 2. miesto v okresnom kole
   
Olympiáda v nemeckom jazyku
ONj 1.B Viktória Csányiová, IX.B - úspešná v okresnom kole
   
Biologická olympiáda  
BiO Attila Balogh, IX.B - úspešný  riešiteľ, 2. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole,
3. miesto v celoštátnom kole
   
Fyzikálna olympiáda
FO E Lucia Zsilinszká, IX.A - úspešná riešiteľka , 8. miesto v okresnom kole
   
Biblická olympiáda Karin Illésová VII.B, Simona Vidová VII.B, Renáta Vinczeová VI.B - úspešné riešiteľky, 6. miesto
   
Hviezdoslavov Kubín  
II. kategória - poézia Natália Bujáková, VI.A - 3. miesto v obvodnom kole
III. kategória - poézia Nikoleta Csandová, VIII.A - 3. miesto v obvodnom kole
   


Aktualizácia: 5.5.2009
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2007/2008

Olympiáda v anglickom jazyku
OAj  1.B Silvia Bajlová, IX..A - úspešná riešiteľka, 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 3. miesto v celoštátnom kole
OAj  1.A Linda Mészárosová, VII.A - úspešná riešiteľka, 5. miesto v okresnom kole
   
Olympiáda v nemeckom jazyku
ONj  1.B Viktória Csányiová, VIII.B - úspešná riešiteľka, 8. miesto v okresnom kole
   
Olympiáda v slovenskom jazyku
kategória C Ivana Viglašová, IX.A - 3. miesto v krajskom kole
   
Komenský a my  
celoslovenská súťaž Ivana Viglašová,  IX.A - 1. miesto v literárnej súťaži "Sme, či nie sme tolerantní?"
  Lucia Mikulcová - 1. miesto vo výtvarnej súťaži "Zviera žije, počuje a hýbe sa"
   
Šaliansky Maťko úspešní recitátori v okresnom kole:
1. kategória Sofia Ráczová
2. kategória Nina Strecsková
3. kategória Linda Mészárosová
   

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

celoslovenská súťaž Nikoleta Csandová VII.A, čestné uznanie
   
Biologická olympiáda  
BiO C Attila Balogh, VIII.B - úspešný  riešiteľ, 1. miesto v okresnom kole, 12. miesto v krajskom kole
   
Fyzikálna olympiáda
FO F Lucia Zsilinszká, VIII.A - úspešná riešiteľka okresného kola, 12. miesto
   
fyzIQ úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
kategória 9 Judita Tóthová IX.B, 1. miesto v Nitrianskom kraji
  Silvia Bajlová IX.A
  Benjamín Varga - Alexandra Birkusová, IX.A
kategória 8 Kitty Illésová - Lucia Zsilinszká, VIII.A
  Lukáš Mikulec - Michal Čerhák, VIII.B
   
Matematická olympiáda Nikoleta Grochalová, VII.A
   
Pytagoriáda úspešní riešitelia:
  Nikoleta Csandová, VII.A
  Linda Mészárosová, VII.A
  Nikoleta Grochalová, VI.A
  Miron Sipos, IV.A
   

Súťaž Hliadok mladých  zdravotníkov

I. st. 3. miesto v okresnom kole
   
Hviezdoslavov Kubín  
II. kategória poézie Nikoleta Csandová VII.A, 3. miesto v obvodnom kole
I. kategória prózy Michaela Benyíková, 3. miesto v obvodnom kole
   
Biblická olympiáda čestné uznanie v dekanátnom kole:
  Natália Bujáková V.A
  Laura Matalová V.B
  Martin Martinček V.B
   
Tanečná súťaž  
Junior II C LAT Nikoleta Csandová VII.A, 1. miesto tanečnému páru
 
Majstrovstvá okresu Nové Zámky ml. žiakov ZŠ v atletike
  Patrik Krupánszki VII.B, 3 miesto v skoku do diaľky s výkonom 348

 

OK v cezpoľnom behu Tamás Balogh, IX.B -  8. miesto
   
Majstrovstvá okresu v šachu Patrik Borza, VII.A - 8 miesto
   


Aktualizácia: 1.9.2008
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk. r. 2006/2007

Olympiáda v anglickom jazyku
OAj  1.B Silvia Bajlová, VIII.A - úspešná riešiteľka, 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole
   
   
Matematická olympiáda
MO Z5 Nikoleta Grochalová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
MO Z9 Róbert Birkus, IX.A - úspešný riešiteľ, 6. miesto v okresnom kole
   
Pytagoriáda
P 5 Nikoleta Grochalová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
P 8 Kristína Grochalová, VIII.A - úspešná riešiteľka okresného kola
   
Fyzikálna olympiáda
FO E Róbert Birkus, IX.A - úspešný riešiteľ, 7. miesto v okresnom kole
   
fyzIQ úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
  Michal Čerhák, VII.B
  Lukáš Mikulec, VII.B
  Benjamín Varga - Alexandra Birkusová, VIII.A
  Judita Tóthová – Denisa Borzová, VIII.B
  Adriána Baraová, IX.A
  Róbert Birkus, IX.A 
   

Na bicykli bezpečne

  1. miesto v obvodnom kole, 3. miesto v krajskom kole
   

Súťaž Hliadok mladých  zdravotníkov

  4. miesto v okresnom kole
  Adriana Baraová, IX.A
  Erika Baloghová, IX.A
  Nikoleta Dojcsanová, IX.A
  Dominika Kuťková, IX.A
  Katarína Žolnaiová, IX.A
   

Majstrovstvá okresu NZ  žiakov v atletike

  Attila Buják, 1. miesto, beh na 60 metrov
  Attila Buják, 2. miesto, beh na 300 metrov
  Alexandra Birkusová, 2.miesto, hod kriketovou loptičkou
  Katarína Žolnaiová, 2. miesto, beh na 60 metrov
  štafeta 4x60 metrov žiačky, 3. miesto
   
Okresné finále v malom futbale žiačok ZŠ -1. miesto
   
Talent 2006 Diplom Goldstars za 4.miesto v diskotanci – súbory, 1. kategória
 
Talent 2006 Diplom HVIEZDIČKA za 5. miesto v oblasti scénický tanec – súbory, 1. kategória

 

Regionálna a medzinárodná amatérska súťaž výtvarných prác a fotografií - Obec Tvrdošovce
  Bianka Csábiová,  1. miesto v I. kategórii
  Alexandra Mészárosová,   miesto v II. kategórii
  Róbert Birkus,  2.miesto v II. kategórii
  Erika Baloghová,  3.miesto v II. kategórii
  Alexandra Birkusová,  2. miesto v kategórii fotografií
  Ladislav Mészáros,  3. miesto v kategórii fotografií
  Fotografický krúžok,  pamätný list za vynikajúcu prácu v kategórii fotografií
   


Aktualizácia: 1.9.2007
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk.r. 2005/2006

Olympiáda anglického jazyka
OAj   1 A Silvia Bajlová, VII.A - 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole
Lucia Hozzánová, VIII.A - úspešná reprezentácia školy - 10. miesto v okr. kole
Matematická olympiáda
MO   Z 5 František Nagy, V.B - úspešný riešiteľ okresného kola
MO   Z 6 Anita Bogdányová, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Lucia Zsilinská,VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Michal Čerhák, VI.B - úspešný riešiteľ okresného kola
MO   Z 8 Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola
Pytagoriáda 
P  4 Nikoleta Grochalová, IV.A - úspešná riešiteľka okresného kola
P  5 František Nagy, V.B - úspešný riešiteľ okresného kola
P  7 Tamás Balogh, VII.B - úspešný riešiteľ okresného kola
P  8 Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola
Fyzikálna olympiáda
FO     F Róbert Birkus, VIII.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 3. miesto
FO     E Filip Mészáros, IX.A- úspešný riešiteľ okresného kola - 13. miesto
Matej Pestun, IX.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 14. miesto
fyzIQ - úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky
Silvia Bajlová, VII.A
Kristína Grochalová - Alexandra Birkusová, VII.A
Róbert Birkus, VIII.A
Geografická olympiáda
GO      Linda Mészárosová, V.A - úspešná riešiteľka okresného kola
Michal Čerhák, VI.B -úspešný riešiteľ okresného kola - 6. miesto
Biologická olympiáda
BiO   D Lucia Zsilinská, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola - 4. miesto
Komenský a my
Matej Pestun, IX.A - 3. miesto v celoslovenskej súťaži
Prečo mám rád SLOVENČINU, prečo mám rád SLOVENSKO
Linda Mészárosová, V.A - čestné uznanie v 14. ročníku celoslovenskej súťaže
Hviezdoslavov Kubín
Patrícia Ruzsiková V.A - úspešná reprezentácia školy - 2. miesto
Šaliansky Maťko
Cindy Karácsónyiová, III.A - úspešná reprezentácia školy - 4. miesto
Nikoleta Csandová, V.A - úspešná reprezentácia školy
Lucia Budíková, VII.B - úspešná reprezentácia školy
Hliadka mladých zdravotníkov
Erika Baloghová, VIII.A
Adriana Baraová, VIII.A
Nikoleta Dojcsánová, VIII.A
Dominika Kuťková, VIII.A
Katarína Zsolnaiová, VIII.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto
Na bicykli bezpečne
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto
Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok ZŠ v atletike jednotlivcov - družstiev
60 m Tomáš Krupánszki, IX.B - 15. miesto
300 m Boris Stupka,IX.A -  8. miesto
1000 m Zdenko Zahradníček, IX.A - 16. miesto
guľa Peter Heka, IX.A - 16. miesto
guľa Boris Stupka, IX.A - 17. miesto
štafeta 4x60m 4. miesto
Družstvo 
ŽIACI
7. miesto - 580 bodov
60 m Nikoleta Dojcsánová, VIII.A - 19. miesto
800 m Kristýna Mészárosová, VIII.A -14. miesto
dialka Katarína Zsolnaiová, VIII.A -12. miesto
výška Erika Mažárová, VIII.A -7. miesto
výška Michaela Farkasová, IX.B - 8. miesto
štafeta 4x60m 8. miesto
Družstvo ŽIAČKY 10. miesto - 463 bodov
Zelený svet
Všetkým deťom na Zemi - odkaz prírody
Lucia Zsilinszká, VI.A - Diplom a Hlavná cena v kategórii Čiernobiela a farebná fotografia v IX. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

Aktualizácia: 2.6.2006
© Eva Šrámková

 

Úspechy našich žiakov v šk.r. 2004/2005

Detský čin roka 2004
Kategória: Pomoc prírode
Adrian Czibulka a Tomáš Halász, v júni 2004 ukončili IX. ročník na našej škole -ocenenie za nomináciu v celoslovenskom projekte Detský čin roka pod záštitou Ministerstva školstva 
 

     Takmer celé letné prázdniny trávili dvaja budúci deviataci našej školy - kamarát Adrián a Tomáš pri rybníku a chytali ryby. Počas rybačiek zažili už veľa príhod, táto však bola naozaj nezvyčajná. Do veľkého ticha sa znenazdajky začalo rozliehať čľapkanie blata. Neustále sa približovalo, až kým nedonútilo zvedavých chlapcov hľadať zdroj zvuku. Po chvíli hľadania sa im naskytol nezvyčajný pohľad. Len podľa tvaru zvieraťa bolo možné zistiť, že je to labuť, celá ušpinená od bahna. Zlomila si krídlo a keď uviazla v hustom blate, nevedela vzlietnuť. Už sa zdalo, že prestala bojovať. Chlapci ju z bahna vyslobodili a vo vode z nej blato zmyli. Uložili labuť do vreca a na bicykli ju odviezli k Adriánovej babičke. Tam ju dôkladne poumývali a ošetrili jej zlomené krídlo. Adrián si labuť zobral domov a kým sa zlomené krídlo nezrástlo, staral sa o ňu. Zachránenú labuť zaniesol opäť na rybník.

     List napísala vychovávateľka Andrea Borosová, skutok vykonali: Adrián Czibulka a Tomáš Halász, v šk. r. 2003/2004 - 9. trieda

    

Radosť v rodine 2004
Lukáš, Patrik a Nikoleta Trembošovci, II.A
Adam Mészáros, III.B
Adorián Vitko, V.B
Miriam Schniererová, v júni 2004 ukončila IX. ročník na našej škole
-ich práce vystavené na VERNISÁŽI putovnej Literárno-výtvarnej výstavy najlepších žiackych prác celoslovenskej súťaže v Synagóge v Nitre
Talent 2004
žiaci IV.A triedy, "Hviezdička" -  2. miesto v scénickom tanci
Nikoleta Csanová, IV.A - spev populárnej piesne jednotlivcov - 3. miesto
POP ARÉNA 2005
I.kategória
Nikoleta Csandová, IV.A - 2.miesto na X. ročníku regionálnej súťaže interprétov populátnej piesne
COOP Jednota
žiaci celej školy - 4.miesto
Matematická olympiáda
MO   Z 7 Róbert Birkus, VII.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 1. miesto
Richard Nagy, VIIB. - úspešný riešiteľ okresného kola
MO   Z 8 Zuzana Krvavá, VIII.B - úspešná riešiteľka okresného kola - 1. miesto
MO   Z 9 Róbert Balogh, IX.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 3. miesto
- úspešný riešiteľ krajského kola
Fyzikálna olympiáda
FO     E Róbert Balogh, IX.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 10. miesto
Dávid Martinkovič, IX.A - úspešný riešiteľ okresného kola - 12. miesto
Geografická olympiáda
GO     H Michael Dojcsán, VIII.B - úspešný riešiteľ okresného kola - 9. miesto
Olympiáda anglického jazyka
OAj   1 A Silvia Bajlová, VI.A - úspešná reprezentácia školy - 3. miesto
Lucia Hozzánová, VII.A - úspešná reprezentácia školy - 8. miesto
OAj   1 B Róbert Balogh, IX.B - úspešná reprezentácia školy - 11. miesto
Biologická olympiáda
BiO   D Silvia Bajlová, VI.A - úspešná riešiteľka okresného kola - 10. miesto
Na bicykli bezpečne
Anita Bogdányová, V.A 
Michal Kružlík, V.A
Viktor Vereš, V.A
Lucia Zsilinszká, V.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 3. miesto
Hliadka mladých zdravotníkov
Silvia Bajlová, VI.A
Erika Baloghová, VII.A
Adriana Baraová, VII.A
Nikoleta Dojcsánová, VII.A
Dominika Kuťková, VII.A
- úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže - 4. miesto

Aktualizácia: 10.5.2005
© Eva Šrámková

 
Úspechy našich žiakov – školský rok 2003/2004
 
Ústredné kolo celoštátnej súťaže Komenský a my
Literárna časť:
Alexandra Hrubá VII.B – 2. miesto, práca: Naša ideálna škola

Výtvarná časť:
II.A trieda – 1. miesto, práca: Historické mesto
III.A trieda – 2. miesto, práca: Brána vzdelania otvorená

Európa v škole
51. ročník medzinárodnej súťaže, III. Kategória, literárna časť:
Dávid Baranovič VII.B – 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín
Zuzana Čapuchová VIII.A – 2. miesto v okresnom kole v prednese prózy  

Matematická olympiáda
Úspešná riešiteľka okresného kola: Silvia Bajlová V.A  

Pytagoriáda
Úspešní riešitelia okresného kola:

Tamás Balogh V.B – 15. miesto

Róbert Fucsík V. B – 22. miesto
Róbert Birkus VI.A

 Fyzikálna olympiáda
Úspešní riešitelia okresného kola kategória F:
Dávid Martinkovič  VIII.A – 2. miesto
Róbert Balogh  VIII.B – 4. miesto  

fyzIQ  
Úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky:
Dávid Martinkovič VIII.A
súťažiaca dvojica  Miriama Ludasová – Veronika Vitková  

Biologická olympiáda
Úspešná riešiteľka okresného kola: 
Adriana Baraová VI.A – 2. miesto

Geografická olypiáda
Úspešný riešiteľ okresného kola: 
Michael Dojcsán VII.B – 8. miesto  

Olympiáda z anglického jazyka
Úspešná riešiteľka okresného kola: 
Lucia Hozzánová VI.A  

Súťaž „Hliadok mladých zdravotníkov“
2. miesto v okresnom kole, II. kategória, získali žiaci:
Erika Baloghová VI.A, Adriana Baraová VI.A, Nikoleta Dojcsánová VI.A, Dominika Kuťková VI.A, Silvia Bajlová V.A, Tímea Birkusová V.A  

Slávik 2004
Súťaž v speve ľudových piesní
3.miesto v I.kategórii okresného kola: Nikoleta Csandová III.A
 

POP ARÉNA 2004
IX. ročník regionálnej súťaže  detských polulárnej piesne
Nikoleta Csandová III.A - 3. miesto

Na bicykli bezpečne
1.miesto v okresnej súťaži získalo družstvo žiakov z V.B triedy:
Tamás Balogh, Róbert Fucsík, Bibiána Capuchová a Judira Tóthová.

Krajské
kolo - 3. miesto

Deti v doprave
- výtvarná časť krajskej súťaže Na bicykli bezpečne
Michal Csányi IX. ročník - 2. miesto

Alexandra Hrubá - VII.B - 3. miesto

Majstrovstvá žiakov v ľahkej atletike
Majstrovstvá okresu, vrh guľou: Jozef Bucala VIII.B – 1. miesto
Majstrovstvá Slovenskej republiky:  3. miesto

Fitness detí
Majstrovstvá Slovenska  GRAND PRIX 2004
Michaela Farkašová VII. ročník - 4. miesto v kategórii III

Fit Kid 2004
Michaela Farkašová VII. ročník - 2. miesto kategória nad 12 r. do 16 r.

Aktualizácia: 10.8.2004
©
Eva Šrámková