zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Kontakt

Vydávanie obedov

Jedálny lístok

Zmluvy, objednávky, faktúry

 
 

Aktuálny jedálny lístok nájdete kliknutím na odkaz:

JEDÁLNY LÍSTOK

 

Informácie o stravovaní v školskom roku 2020/2021.

 
Kontakt
 
vedúca školskej jedálne: kuchárky:
Alžbeta Lisková  Miriam Majorová
tel. číslo: +00421 35 6407320 Alžbeta Vasová
e-mail: alzbetaliskova@centrum.sk Eva Dömeová
  Agneša Ludas
Stravné

žiaci 1. - 4.  ročníka               1,09 eur
žiaci 5. - 9. ročníka                1,16 eur
 

Vydávanie obedov
 

Obedy sa vydávajú v školskej jedálni denne od 11.35 do 14.00 hodiny.

 

 

Zmluvy, objednávky, faktúry

Na stránke www.nasezmluvy.sk sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry  školskej jedálne
pri základnej škole v Tvrdošovciach.

Zverejnenie zákaziek na obstaranie potravín, školská jedáleň.

 Aktualizácia:
Š Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová