zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Kalendár s udalosťami, ktoré sa uskutočnia

na ZŠ Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach

nájdete na tomto odkaze:

 

KALENDÁR

 

 

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová