zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
Hymna školy
Leták 40. výročie budovy školy

 

Vážení rodičia, sponzori!
     Aj v tomto školskom roku sa opierame o Vašu pomoc v prospech našich žiakov, Vašich detí. Znovu môžete rozhodnúť  o 2 % alebo 3 % z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech nášho neinvestičného fondu:
Fond pre rozvoj športovej zdatnosti a zdravia žiakov ĎATELINKA. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie športového a kultúrneho života žiakov našej školy. 

Číslo účtu VÚB: SK20 0200 0000 0016 0994 8357  

IČO fondu: 36096482

 Tlačivá na vyplnenie si môžete prevziať u správcu neinvestičného fondu na riaditeľstve základnej školy, alebo prostredníctvom žiakov ZŠ. Potrebné je vyplniť obidve tlačivá, potvrdiť zamestnávateľom a odovzdať buď správcovi n.f. PaedDr. Ivete Mészárosovej v ZŠ, alebo priamo na príslušný daňový úrad.

 

Na stiahnutie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2 % (3 %) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO

pokyny nájdete na www.rozhodni.sk.

 

Za pomoc a podporu v mene žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského Tvrdošovce ďakujeme.  

 

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Nemáme voľné pracovné miesto.
 

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová