zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
Hymna školy
Leták 40. výročie budovy školy

 

Milí rodičia, pedagógovia, "priatelia" našej školy,

srdečne vás pozývam v mene Združenia rodičov na tradičný Ples rodičov, pedagógov a priateľov školy dňa

 4.2.2017 o 19.00 hod. v Obecnom dome.

Budeme veľmi radi, ak prijmete pozvanie na neformálne stretnutie rodičov a pedagógov a prežijete večer v rytme hudby DJ Obranca, vychutnávaním jedla pripravovaného Reštauráciou Kelly a v spoločnosti príjemných ľudí. 

Bližšie info: riaditeľstvo školy, Ing. K. Majer

 

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Nemáme voľné pracovné miesto.
 

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová