zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
 
Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
Hymna školy
Leták 40. výročie budovy školy
 

 

 

Usmernenie riaditeľky školy ohľadom obnovenia prevádzky školy od 1. júna 2020

Usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Počas karantény nielen učitelia a žiaci majú „homeschool“, ale do režimu „homeoffice“ prešla aj naša 3D tlačiareň, ktorú naša škola vlastní vďaka projektu IT Akadémia. Vedenie školy rozhodlo, že sa do pomoci zdravotníkom zapojíme aj my a tak sme začali tlačiť ochranné štíty pre zdravotníkov, ktoré vďaka pani riaditeľke môžeme odovzdať do nemocníc v Nitrianskom kraji. Touto cestou ďakujeme Katedre informatiky (projekt INNO3D) za dodanie jednoduchšieho modelu a za rýchle školenie pre používanie 3D tlačiarne.

                     

 

Prehľad aktivít súvisiacich s projektom nájdete na stránke  IT Akadémia Tvrdošovce.

 

Milí rodičia!

V rámci programu Zdravá desiata sa naša škola rozhodla spolupracovať so spoločnosťou Rajo a pomocou Brejky automatu zabezpečiť deťom chutnú mliečnu desiatu. Deti majú možnosť kúpiť si v automate mlieko- neochutené aj ochutené, 100% jablkový džús, 100% ovocnú dreň a cereálne vankúšiky kedykoľvek, jednoducho, bez potreby nosiť pri sebe hotovosť.

Dieťa, ktoré má záujem o mliečnu desiatu Brejky si na škole vyžiada dobíjateľnú kartu Brejky s nulovým kreditom. Rodič kartu dobije ľubovoľnou sumou prostredníctvom internet bankingu, zaplatením priamo na pobočke banky alebo poštovou poukážkou. Po zaplatení dieťa môže začať používať kartu v automate. Suma za vybraté výrobky sa bude odpočítavať z kreditu na karte.

Podrobný návod a potrebné informácie (ako dobiť kredit na mliečnej karte) na: https://brejky.sk/dobit-kartu.php, https://automaty.come.cz/sk/login/

Ďalšie informácie: Ing. Petra Fekečová (pondelok a stredu od 13:00 do 14:00 v priestoroch základnej školy)

 
 

Bližšie informácie o projekte.

 

Dňa 25. 5. 2018 vstupuje do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov je zvýšiť ochranu dotknutých osôb,        t.j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba - PaedDr. Iveta Mészárosová

 

kontaktné údaje:

e-mail : zodpovednaosoba234@gmail.com

č. tel.: 035/6492-512

 

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Nemáme voľné pracovné miesto.

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová