zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
 
 
 

 

 

Na stiahnutie:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO V݊KY 2 % (3 %) ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO

pokyny k odvádzaniu 2% z daní nájdete na www.rozhodni.sk.

 

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnos uverejňova informáciu o vožných pracovných miestach.

Nemáme vožné pracovné miesto.
 

 Aktualizácia:
Š Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová