zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
Ponuky práce - nové (21. 8.)
Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
Hymna školy
Leták 40. výročie budovy školy
 

 

Ak dieťa nepríde do školy tri po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára.

Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako tri po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží potvrdenie o chorobe vystavené príslušným lekárom.

Prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (PDF)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (WORD)

(odozdáva sa, ak žiak najmenej tri dni po sebe vynechal vyučovanie v deň nástupu žiaka do školy)

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 1. 9. 2020
 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

 

Usmernenie riaditeľky školy ohľadom obnovenia prevádzky školy od 1. júna 2020

Usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Počas karantény nielen učitelia a žiaci majú „homeschool“, ale do režimu „homeoffice“ prešla aj naša 3D tlačiareň, ktorú naša škola vlastní vďaka projektu IT Akadémia. Vedenie školy rozhodlo, že sa do pomoci zdravotníkom zapojíme aj my a tak sme začali tlačiť ochranné štíty pre zdravotníkov, ktoré vďaka pani riaditeľke môžeme odovzdať do nemocníc v Nitrianskom kraji. Touto cestou ďakujeme Katedre informatiky (projekt INNO3D) za dodanie jednoduchšieho modelu a za rýchle školenie pre používanie 3D tlačiarne.

                     

 

Prehľad aktivít súvisiacich s projektom nájdete na stránke  IT Akadémia Tvrdošovce.

 

Milí rodičia!

V rámci programu Zdravá desiata sa naša škola rozhodla spolupracovať so spoločnosťou Rajo a pomocou Brejky automatu zabezpečiť deťom chutnú mliečnu desiatu. Deti majú možnosť kúpiť si v automate mlieko- neochutené aj ochutené, 100% jablkový džús, 100% ovocnú dreň a cereálne vankúšiky kedykoľvek, jednoducho, bez potreby nosiť pri sebe hotovosť.

Dieťa, ktoré má záujem o mliečnu desiatu Brejky si na škole vyžiada dobíjateľnú kartu Brejky s nulovým kreditom. Rodič kartu dobije ľubovoľnou sumou prostredníctvom internet bankingu, zaplatením priamo na pobočke banky alebo poštovou poukážkou. Po zaplatení dieťa môže začať používať kartu v automate. Suma za vybraté výrobky sa bude odpočítavať z kreditu na karte.

Podrobný návod a potrebné informácie (ako dobiť kredit na mliečnej karte) na: https://brejky.sk/dobit-kartu.php, https://automaty.come.cz/sk/login/

Ďalšie informácie: Ing. Petra Fekečová (pondelok a stredu od 13:00 do 14:00 v priestoroch základnej školy)

 
 

Bližšie informácie o projekte.

 

Dňa 25. 5. 2018 vstupuje do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov je zvýšiť ochranu dotknutých osôb,        t.j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba - PaedDr. Iveta Mészárosová

 

kontaktné údaje:

e-mail : zodpovednaosoba234@gmail.com

č. tel.: 035/6492-512

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

Pedagogický asistent (100 %, ukončenie výberového konania 28. 8. 2020)

http://www.edujobs.sk/praca/23033?confirm=df2d94615df35d4ac7c3b82187ff070e

Školský špeciálny pedagóg (100 %, ukončenie výberového konania 28. 8. 2020)

http://www.edujobs.sk/praca/23031?confirm=b289a8532f8a6371ff6ee56b9438c838

Sociálny pedagóg (50 %, ukončenie výberového konania 28. 8. 2020)

http://www.edujobs.sk/praca/23037?confirm=69e291d62893195990b22e23f7964c0b

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová